Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 03 2019

innocent-whisper
7964 5cfc 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
innocent-whisper
8012 a26c 390
Reposted fromsoftboi softboi
innocent-whisper
8107 89ad 390
Reposted frometernaljourney eternaljourney
innocent-whisper
8108 a8dc 390
Reposted frometernaljourney eternaljourney
innocent-whisper
8129 d266
Reposted fromszeptniemegokrzyku szeptniemegokrzyku

January 31 2019

innocent-whisper
1785 b745 390
Reposted fromstormymind stormymind

October 24 2018

innocent-whisper
Na czym miałby polegać syndrom Marilyn Monroe? Za pewne na tym, że piękna, seksowna, wykształcona, utalentowana kobieta, która może mieć każdego nie potrafi znaleźć prawdziwej, szczęśliwej miłości. Nie potrafi siebie przez to zaakceptować. To kobieta, która ma wszystko, a jednak nie ma nic. Inne chcą być jak ona, a ona jak inne.
http://zebygralo.blogspot.com/2016/02/syndom-marilyn-monroe-kobiety-ktore.html
Reposted fromnonperfect nonperfect
innocent-whisper
And we have lost so many more to the disease who aren't in the picture. May your souls find peace.
And to my fellow fighters still struggling: we made it this far. That's more than I could have hoped for four years ago. This is what strength looks like: that tired face you see in the mirror each morning saying "So I'll try again today."

Thanks to all the souls along the way.
Reposted fromSchattenhonig Schattenhonig

October 21 2018

innocent-whisper
Reposted fromTullfrog Tullfrog
innocent-whisper
Właśnie wróciłem z miejsca, gdzie byłem duszą towarzystwa, a z ust mych płynęły nieustannie dowcipy, śmiali się wszyscy, byłem podziwiany – ale myślami byłem daleko, na krańcu świata. Wyszedłem i chciałem się zastrzelić.
— Søren Kierkegaard
Reposted fromstercum stercum
innocent-whisper
8514 fbc0 390
Reposted fromhare hare
innocent-whisper
8718 d47c 390
Reposted fromoll oll

October 14 2018

innocent-whisper
2723 ae5a 390
Reposted fromhare hare
innocent-whisper
Nieważne gdzie teraz jesteś. Moja miłość jest zawsze przy Tobie.
innocent-whisper
Nie uda Ci się przepłynąć oceanu dopóki nie zdobędziesz odwagi,
by stracić z oczu widok lądu.
— Krzysztof Kolumb
Reposted fromavooid avooid
innocent-whisper
Reposted fromFlau Flau
innocent-whisper
Reposted fromFlau Flau
innocent-whisper
3522 e248 390
Reposted fromstroschek stroschek

October 13 2018

innocent-whisper

Na samą myśl, że muszę kimś zos­tać, ogar­niał mnie nie tyl­ko strach, ale wręcz mdłości. Nie mogłem znieść myśli, że zos­tanę praw­ni­kiem, rad­nym, inżynierem czy czymś ta­kim. Ożenię się, będę miał dzieci, dam się złapać w struk­turę rodzinną. Codzien­nie będę chodził do pra­cy i wra­cał. Niemożli­wa sprawa. 


— Charles Bukowski
Reposted fromdusix dusix viacongreve congreve

October 12 2018

innocent-whisper
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl