Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 24 2017

innocent-whisper
innocent-whisper
Zostań, nie powiem ci
Że to miłość
Choć jesteś wszystkim czego w życiu trzeba mi
— KORTEZ
Reposted fromWilalena Wilalena viawetryagain wetryagain
innocent-whisper
innocent-whisper
innocent-whisper
9274 6cf7 390
Marcin Świetlicki
Reposted frommhsa mhsa viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
7479 66a4 390

lagonegirl:

Facebook gold

Reposted fromgreggles greggles viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
innocent-whisper
8666 4e96 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
innocent-whisper
5346 bf37 390
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
innocent-whisper
innocent-whisper
innocent-whisper

July 23 2017

innocent-whisper
-Dlaczego chce Pan wrócić do Polski?
-Bo zostawiłem szczoteczkę do zębów u Agnieszki Osieckiej.
— Marek Hłasko na pytanie dziennikarza o przyczyny powrotu do kraju

July 16 2017

6603 9dce 390
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj

July 14 2017

innocent-whisper
4963 f284 390
Reposted fromtfu tfu viamonroewiecznamonroe monroewiecznamonroe

July 11 2017

innocent-whisper
9866 7125 390

July 10 2017

0398 26a9 390
Reposted fromerial erial viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
innocent-whisper
5591 87e1 390
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
innocent-whisper
Najlepsza przyjaźń, to ta, w której nie jest zdefiniowane, które jest większym debilem.
Reposted fromClary Clary viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
innocent-whisper
9836 af60 390
Reposted fromrol rol viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj

July 09 2017

innocent-whisper
Tak, tak, proszę sobie wyobrazić, że w zasadzie niechętnie zbliżam się z ludźmi, takim już jestem dziwakiem, że bliższy kontakt z człowiekiem nawiązuję opornie, jestem nieufny, podejrzliwy. I proszę sobie wyobrazić, że przy tym wszystkim nieuchronnie zawsze przypadnie mi do serca ktoś nieprzewidziany, zaskakujący, diabli wiedzą do czego podobny i ktoś taki spodoba mi się zgoła wyjątkowo.
— Mistrz i Malgorzata
Reposted fromtwice twice viaitemize itemize
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl