Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 06 2017

innocent-whisper
 Jesteś dzielną kobietą, ale równocześnie jesteś także na pół dzieckiem.
— Leopold Sacher-Masoch
innocent-whisper
9715 77d2 390
innocent-whisper
6732 5691 390
Reposted fromlakonika lakonika viapoezja poezja

June 30 2017

innocent-whisper
Reposted fromcarfreitag carfreitag viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
innocent-whisper
innocent-whisper

Kiedy podczas rozmowy rekrutacyjnej zadano ci pytanie, jak widzisz siebie za 5 lat...

kiedy podczas rozmowy rekrutacyjnej slysze pytanie gdzies wyobrazam siebie za 5 lat
innocent-whisper
Reposted fromSpecies5618 Species5618 viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
innocent-whisper
7994 f3bd 390
Reposted fromyanek yanek viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
innocent-whisper
4487 0191 390
"Ości" 1
innocent-whisper
3387 095b 390
"Maski i twarze" vol.2

June 28 2017

innocent-whisper

June 20 2017

innocent-whisper

June 12 2017

innocent-whisper
Chciałabyś usłyszeć, że miłość najważniejsza, ale ode mnie nie usłyszysz. Miłość nie jest najważniejsza. Ważniejsze jest szczęście. Jeśli miłość nie daje szczęścia, to kij z nią.
Reposted fromjoannem joannem viaitemize itemize

June 11 2017

innocent-whisper
Twoje ciało to muzeum klęsk żywiołowych.
— Rupi Kaur
innocent-whisper
7164 691d 390
Reposted fromssozs ssozs viat-e-x-t t-e-x-t

June 08 2017

And when you look at her,
if you do not feel blessed
to have her.
She is not yours to keep.
She is another man’s blessing.
— Pierre Jeanty (via poemsporn)
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
innocent-whisper
Czasem mam wrażenie jakbym przegapiła coś jednorazowego, jakiś pociąg, który przyjeżdża raz w życiu, i wszyscy wsiedli do niego beze mnie.
— Zeruya Shalev
Reposted fromday11shadow day11shadow vianotyou notyou
innocent-whisper
1085 53ee 390
Reposted fromnezavisan nezavisan vianotyou notyou
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl