Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 24 2020

innocent-whisper
1752 21da 390
Switzerland
Reposted fromfeegloo feegloo viaitemize itemize

May 22 2020

innocent-whisper
5153 81e6 390
Reposted fromowca owca viaitemize itemize
Sponsored post
soup-sponsored

April 09 2020

innocent-whisper
3011 15a3 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viaitemize itemize
innocent-whisper
2312 b12a 390
Reposted fromstroschek stroschek viaitemize itemize
innocent-whisper
5735 1628 390
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viat-e-x-t t-e-x-t
innocent-whisper
innocent-whisper
9169 446e 390
4644 a853 390
innocent-whisper
Lubię piękne słowa i ładne obrazki. I wino też lubię. I zapach kawy. I ciepło kubka z herbatą. Uwielbiam długie letnie wieczory ubrane w kojącą melodię w stylu Indie Folk. Spacery, nocną ciszę i zgiełk miasta w dzień. Kocham obserwować świat, który mnie otacza i snuć refleksje. Ludzi też lubię, chociaż nie wiem dlaczego tak często od nich uciekam w bezpieczną ciszę i ładne obrazki.
— pomruki.soup.io
Reposted frompomruki pomruki viaMsChocolate MsChocolate
innocent-whisper
innocent-whisper
5168 7769 390
Reposted fromstrzepy strzepy viaitemize itemize
innocent-whisper
innocent-whisper
3892 bf34 390
innocent-whisper
innocent-whisper
6965 e486 390
innocent-whisper
Reposted fromFlau Flau viaitemize itemize
innocent-whisper
4368 c057 390
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
innocent-whisper
To było w niej pociągające - dziecinne potrzeby, dziecinny strach przed światem, wyrażana bezgłośnie potrzeba stałej opieki, stałej uwagi. A jednocześnie była twarda, samolubna, samowystarczalna. Miał często wrażenie, że jest taka, kiedy on nie patrzy. Pod jego spojrzeniem, pod ręką stawała się dzieckiem.
— Inga Iwasiów
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
innocent-whisper
"Posiada jedną bardzo dodatnią cechę - mianowicie podczas wieczorów, które spędzamy razem, umie bardzo ładnie milczeć, podczas gdy ja coś czytam lub piszę. Zadaje mi czasem dziwne pytania, np: co ja myślę, gdy ją całuję. Czasami bez widocznej przyczyny prawdziwe łzy stają jej w oczach i nie chce powiedzieć dlaczego? Kiedyś w nocy rozpłakała się w łóżku, i gdy ją zapytałem dlaczego, odpowiedziała: 'Ja tak walczę z życiem...'"

- Władysław Broniewski - "Pamiętnik"
Reposted frommerkaba merkaba viaMsChocolate MsChocolate
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...