Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 06 2020

innocent-whisper
4787 e49b 390
Reposted fromZircon Zircon viaitemize itemize
innocent-whisper
'będę żoną, czaisz to?!' napisałam mu jak już emocje po zaręczynach trochę opadły. 'gratuluję, siostra. Kocham Cię i jestem z ciebie cholernie dumny' odpisał, a mi od razu łzy stanęły w oczach. Pamiętam jak dwa lata temu, gdy dopiero zaczynał się mój związek, wyszliśmy na spacer a on mi powtarzał żebym w końcu dała komuś szansę, żebym nie skreślała nikogo na starcie, bo po prostu się boję wejść w poważną relacje, i że przecież to być może mój przyszły mąż. I cholera miał rację. 'od początku Ci mówiłem, że to ten, którego poślubisz. Z nikim innym nie widziałem Cię tak szczęśliwej już na początku znajomości' napisał po kilku minutach. 
— Znasz mnie K. jak nikt inny.
Reposted frompozakontrola pozakontrola viaitemize itemize
innocent-whisper
by Ezgi Polat
Reposted fromtowo85 towo85 viaitemize itemize
innocent-whisper
9217 01bf 390
Reposted fromowca owca viaitemize itemize
innocent-whisper
1519 1666 390
Reposted fromJapko Japko viaitemize itemize
innocent-whisper
0884 589b 390
Reposted fromowca owca viaitemize itemize
innocent-whisper
0785 9215 390
innocent-whisper
7787 a592 390

January 29 2020

innocent-whisper

December 17 2019

innocent-whisper
Reposted fromFlau Flau viaitemize itemize

December 11 2019

innocent-whisper
Ja się dużo złoszczę. Jestem zmęczona sobą, która się złości. To kosztuje mnie zbyt dużo emocji, na które już jestem za dorosła.
— Agnieszka Krukówna
innocent-whisper
Pojęcia nie mam, czy to jest depresja, czy tylko smutek. W każdym razie to jest tak, że światło świeci, ale jest ciemne, gra muzyka, ale jest głucha. Jem coś, ale wszystko smakuje tak samo, widzę ludzi, ale wszystkie twarze się zlewają w jedną.
— Wojciech Kuczok - Czarna
innocent-whisper
7091 c485 390
Reposted fromhrafn hrafn viaitemize itemize
innocent-whisper
4978 609d 390
/the perks of being a wallflower 

December 10 2019

innocent-whisper
- Jak się czujesz? - pytam. - Jakby mnie postrzelono. Dwukrotnie.
— Tricia Levenseller “Córka króla piratów”
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viaitemize itemize
innocent-whisper
Zastosuj do swoich rozmów prostą zasadę: jeżeli nie chciałbyś stwierdzić czegoś na piśmie i podpisać imieniem i nazwiskiem, nie mów tego.
— Jackson Brown
innocent-whisper
1507 2f29 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaitemize itemize
innocent-whisper
0668 b36a 390
Reposted frompiehus piehus viaitemize itemize
innocent-whisper
innocent-whisper
0142 8594 390
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl